Čelične palete i logistička oprema

  • Čelična paleta

    Čelična paleta

    Čelična paleta se uglavnom sastoji od noge palete, čelične ploče, bočne cijevi i bočnog ruba.Služi za utovar i istovar, premještanje i skladištenje tereta.

  • Metalna kutija za palete

    Metalna kutija za palete

    Metalna paletna kutija može se podijeliti na sklopivi skladišni kavez i zavareni skladišni kavez.Stranice kaveza mogu biti izrađene od žičane mreže ili čeličnog lima.